Polityka prywatności i plików ‚‚cookies’’

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi strony internetowej www.sklep.purcosmetics.pl. Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I. Administrator

Administratorem danych jest Optimum Beauty sp. j. z siedzibą w: Świdnica, Rynek 1A, KRS: 0000661795, NIP:8842773505, REGON: 366498580. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do Biznes-Host.pl.

II. Pliki ‚‚cookies’’

Witryna www.sklep.purcosmetics.pl używa ‚‚cookies’’ w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików ‚‚cookies’’ mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.Stosujemy pliki ‚‚cookies’’, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Optimum Beauty w celu optymalizacji działań.

III.Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.‚‚Cookies’’ nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

III. Rodzaje używanych plików ‚‚cookies’’

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki ‚‚cookies’’:

a) ‚‚niezbędne’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki ‚‚cookies’’ wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki ‚‚cookies’’ służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) ‚‚wydajnościowe’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) ‚‚funkcjonalne" pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające ‚‚zapamiętanie’’ wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowe itp.;

e) ‚‚reklamowe’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

IV. Zarządzanie plikami ‚‚cookies’’

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia ‚‚cookies’’ poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami ‚‚cookies’’ jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

V. Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.sklep.purcosmetics.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.sklep.purcosmetics.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką plików ‚‚cookies’’, ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.